Firma/Poslodavac

Glamur dizajn
Broj aktivnih oglasa: 0/4
Kreirana: 16.09.2023.
Puni naziv: Glamur dizajn d.o.o.
Adresa: Igmanska bb
Poštanski broj: 71320
JIB/PDV: 4218830770003 / 218830770003

Opis poslodavca

Tekstilna industrija
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000