Firma/Poslodavac

GMP Kompani
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 29.01.2024.
Puni naziv: GMP Kompani d.o.o.
Adresa: Ulica Bilećka broj 2 F
Poštanski broj: 78252
JIB/PDV: 4402287720004 / 402287720004

Opis poslodavca

Priča o poslovnom uspjehu naše kompanije počela je davne 1997. godine, otvaranjem malog porodičnog preduzeća, sa vizijom da u budućnosti postanemo moderno, tehnološki inovativno, ekološki osvješteno, ali i društveno odgovorno preduzeće.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000