Firma/Poslodavac

G.P. Barbarić
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 15.05.2024.
Puni naziv: G.P. Barbarić d.o.o.
Adresa: Kneza Mihaila Viševića Humskog 43a
Poštanski broj: 88000
JIB/PDV: 4227552260006 / 227552260006

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000