Firma/Poslodavac

Gradir
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 20.04.2024.
Puni naziv: Gradir d.o.o.
Adresa: Džemala Bjedića 162
Poštanski broj: 7100
JIB/PDV: 420305020000 / 20305020000
Website: https://

Opis poslodavca

Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000