Firma/Poslodavac

Granulo-Re
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 12.04.2024.
Puni naziv: Granulo-Re d.o.o.
Adresa: Bojnička broj 47
Poštanski broj: 71210
JIB/PDV: 4200004570000 / 200004570000

Opis poslodavca

Granulo - RE d.o.o specijalizovana je za različite poslove u oblasti zaštite od požara i zaštite na radu te pregleda i ispitivanja, za što je ovlaštena od nadležnih institucija, te posjeduje stručan i sposoban kadar koji klijentima garantuje kvalitetnu uslugu.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000