Firma/Poslodavac

GRAWE osiguranje
Broj aktivnih oglasa: 1/7
Kreirana: 05.01.2024.
Puni naziv: GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo
Adresa: Trg solidarnosti 2
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4200486200000 / 200486200000

Opis poslodavca

Osiguravajuća kuća
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000