Firma/Poslodavac

Herceg
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 30.01.2024.
Puni naziv: Herceg d.o.o.
Adresa: Industrijska bb
Poštanski broj: 75350
JIB/PDV: 4209142540003 / 209142540003
Website: https://

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000