Firma/Poslodavac

Hercegovina promet
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 01.11.2023.
Puni naziv: Hercegovina promet d.o.o. Mostar
Adresa: Bišće Polje bb
Poštanski broj: 88
JIB/PDV: 4227112450008 / 227112450008

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000