Firma/Poslodavac

Hercegovinalijek
Broj aktivnih oglasa: 0/4
Kreirana: 26.01.2024.
Puni naziv: Hercegovinalijek d.o.o. Mostar
Adresa: Muje Pašića br.4
Poštanski broj: 88000
JIB/PDV: 4227015090005 / 227015090005

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000