Firma/Poslodavac

HMI inžinjering
Broj aktivnih oglasa: 0/7
Kreirana: 20.02.2024.
Puni naziv: HMI inžinjering d.o.o.
Adresa: Ismeta Alajbegovića Šerbe broj 12A
Poštanski broj: 71210
JIB/PDV: 4200178640007 / 200178640007
Website: -

Opis poslodavca

Društvo za projektovanje, izvođenje građevinskih radova i usluge
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000