Firma/Poslodavac

Hollywood Travel
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 01.09.2023.
Puni naziv: MRKULIC Company d.o.o.
Adresa: ul. Dr. Mustafe Pintola br. 23
Poštanski broj: 71210
JIB/PDV: 4200673570007 / 200673570007
Website: -

Opis poslodavca

Društvo za trgovinu, export-import i usluge
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000