Firma/Poslodavac

Hotel Boutique 36
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 13.09.2023.
Puni naziv: A.F.C. d.o.o. Sarajevo
Adresa: Safvet bega Bašagića 36
Poštanski broj: 71
JIB/PDV: 4200522520008 / 200522520008

Opis poslodavca

Firma se bavi pružanjem hotelskih usluga
Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000