Firma/Poslodavac

Hotel Heco
Broj aktivnih oglasa: 3/7
Kreirana: 22.01.2024.
Puni naziv: Hotel Heco d.o.o.
Adresa: Medrese 1
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4201160210001 / 201160210001
Website: https://

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000