Firma/Poslodavac

Hotel Herc
Broj aktivnih oglasa: 0/4
Kreirana: 22.10.2023.
Puni naziv: Herceglić d.o.o.
Adresa: Podcarina 1
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4201545510006 / 4201545510006

Opis poslodavca

Hotel Herc
Oglasi ovog poslodavca (3)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000