Firma/Poslodavac

Hotel Ovo Malo Duše
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 26.03.2024.
Puni naziv: Mades d.o.o.
Adresa: Mudželeti mali 2
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202212910003 / 202212910003

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000