Firma/Poslodavac

Hotel Snješko Jahorina
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 30.11.2023.
Puni naziv: Hotel Snješko Jahorina
Adresa: Jahorina,Poljice
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 00000000 / 000000000
Website: -

Opis poslodavca

Hotel Snješko se nalazi na Jahorini.
Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000