Firma/Poslodavac

Huzzle
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 17.08.2023.
Puni naziv: Huzzle ltd
Adresa: 85 Great Portland Street, London
Poštanski broj: -
JIB/PDV: 13245967 / -

Opis poslodavca

Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000