Firma/Poslodavac

IChicken
Broj aktivnih oglasa: 2/2
Kreirana: 18.01.2024.
Puni naziv: Ur Ichicken
Adresa: Harisa Merzica
Poštanski broj: 71212
JIB/PDV: 4302319450000 / -
Website: Ichicken.ba

Opis poslodavca

Ichicken osnivan 2013 sa sjedistem na Ilidzi
Vrsi prodaju jela od piletine paste i pizza
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000