Firma/Poslodavac

Imidž-T
Broj aktivnih oglasa: 0/4
Kreirana: 04.04.2024.
Puni naziv: SUR Imidž-T
Adresa: Krč.2, Semizovac, 71321, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina
Poštanski broj: 71321
JIB/PDV: 4300509750007 / 300509750007
Website: https://

Opis poslodavca

Restoran
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000