Firma/Poslodavac

Impuls Sport
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 02.09.2023.
Puni naziv: Impuls d.o.o.
Adresa: Kralja Tvrtka 2
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202024910004 / -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000