Firma/Poslodavac

INTERLOGISTIC
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 25.12.2023.
Puni naziv: INTERLOGISTIC d.o.o. Sarajevo
Adresa: Pijačna 14a1
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202085540005 / 202085540005

Opis poslodavca

Interlogistic d.o.o. Sarajevo je licencirana logistička firma, u domaćem vlasništvu, koja se bavi sveobuhvatnom uslugom transporta, cargo transporta, špedicije, uvoza, izvoza, i skladištenja robe.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000