Firma/Poslodavac

Jajce Alloy Wheels
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 27.10.2023.
Puni naziv: Jajce Alloy Wheels d.o.o.
Adresa: Divičani bb
Poštanski broj: 70101
JIB/PDV: 4236004800000 / 236004800000
Website: https://jaw.ba/

Opis poslodavca

Jajce Alloy Wheels d.o.o. je proizvođač aluminijskih točkova za putničke automobile.
U programu proizvodnje su zastupljeni točkovi od 13 do 22 cola za različite vrste putničkih automobila. Jajce Alloy Wheels je firma iz Brock grupe i proizvodi točkove po dizajnu “Brock Car Fashion”, a isto tako i po zahtjevu drugih kupaca koji imaju svoje dizajnirane alate.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000