Firma/Poslodavac

Javni oglasi
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 05.11.2023.
Puni naziv: -
Adresa: -
Poštanski broj: -
JIB/PDV: 0000000 / 0000000
Website: -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000