Firma/Poslodavac

Jobstep
Broj aktivnih oglasa: 0/11
Kreirana: 09.06.2023.
Puni naziv: Jobstep International d.o.o.
Adresa: Hamze Hume bb - Poslovna zona Kombitex
Poštanski broj: 77000
JIB/PDV: 263788850005 / 4263788850005

Opis poslodavca

Europska agencija za njemačko tržište rada.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000