Firma/Poslodavac

KFC
Broj aktivnih oglasa: 0/11
Kreirana: 01.06.2023.
Puni naziv: Tastra d.o.o.
Adresa: ul. Put Famosa br. 38
Poštanski broj: 71212
JIB/PDV: 4202913030008 / 202913030008

Opis poslodavca

KFC Bosna i Hercegovina
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000