Firma/Poslodavac

Kids Corner
Broj aktivnih oglasa: 1/2
Kreirana: 29.11.2023.
Puni naziv: Kids Corner
Adresa: Bulevar branilaca Dobrinje bb
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202352330007 / 202352330007
Website: https://

Opis poslodavca

Dnevna briga o djeci
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000