Firma/Poslodavac

Kristal Plus
Broj aktivnih oglasa: 0/4
Kreirana: 04.03.2024.
Puni naziv: Kristal Plus d.o.o
Adresa: Herceg Stjepana br.2, Sarajevo
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202726940009 / 202726940009
Website: https://

Opis poslodavca

Društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000