Firma/Poslodavac

Kwaxx
Broj aktivnih oglasa: 2/2
Kreirana: 31.05.2024.
Puni naziv: Kwaxx d.o.o. Odžak
Adresa: Brodska bb
Poštanski broj: 76290
JIB/PDV: 4254136360007 / 254136360007
Website: https://

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000