Firma/Poslodavac

LAST CALL - Caffe & Snack Bar
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 02.04.2024.
Puni naziv: Vis-A-Vis - Podružnica Last Call - Airport Sarajevo
Adresa: Kurta Schorka 36
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4201564730009 / 201564730009
Website: https://

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000