Firma/Poslodavac

Legal Solutions
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 18.12.2023.
Puni naziv: Advokatsko društvo "Legal Solutions" d.o.o. Sarajevo
Adresa: Ul. Džemala Bijedića 279H
Poštanski broj: 2147483647
JIB/PDV: 4202531850005 / 4202531850005

Opis poslodavca

Advokatsko društvo "Legal Solutions" d.o.o. Sarajevo bavi se pružanjem pravnih i advokatskih usluga iz svih oblasti građanskog prava, te zastupanjem domaćih i stranih klijenata. Posebno se ponosimo zastupanjem stranih investitora i pravnoj podršci investicijama iz oblasti rudarstva i geoloških istraživanja.
Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000