Firma/Poslodavac

Lijevo desno
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 20.02.2024.
Puni naziv: Lijevo desno d.o.o.
Adresa: Vukovarska 1
Poštanski broj: 10000
JIB/PDV: 2313213 / -
Website: https://

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000