Firma/Poslodavac

Limited Charm
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 19.03.2024.
Puni naziv: Limited Charm d.o.o.
Adresa: Jovana Raškovića 4
Poštanski broj: 71126
JIB/PDV: 4404786470003 / -

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000