Firma/Poslodavac

Luminore
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 15.04.2024.
Puni naziv: Luminore Art Nail Studio
Adresa: Vrbanja 1
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: - / -
Website: https://

Opis poslodavca

Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000