Firma/Poslodavac

Maarif Schools
Broj aktivnih oglasa: 0/6
Kreirana: 21.08.2023.
Puni naziv: Maarif Schools of Sarajevo
Adresa: Hasiba Brankovića 2A
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202800930002 / -

Opis poslodavca

Maarif škole privatne su škole koje se nalaze na dvije lokacije u Sarajevu: Mojmilo i Vraca. U kampusima se nalaze vrtić, osnovna škola i srednja škola. Škole rade po planu i programu Kantona Sarajevo, Cambridge programu a od trećeg razreda srednje škole moguće je odabrati i IBDP program.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000