Firma/Poslodavac

MamaMia Origins
Broj aktivnih oglasa: 0/5
Kreirana: 12.02.2024.
Puni naziv: MamaMia Origins Steak&Wine Restaurant
Adresa: Trg Slobode bb
Poštanski broj: 2147483647
JIB/PDV: 4311150350000 / 4311150350000

Opis poslodavca

Steak House restoran u Tuzli
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000