Firma/Poslodavac

Marshalls Gelato
Broj aktivnih oglasa: 0/3
Kreirana: 19.02.2024.
Puni naziv: Marshalls Gelato
Adresa: ul. Kulovića broj 9
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4203007100003 / -
Website: https://

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000