Firma/Poslodavac

Mercator BH
Broj aktivnih oglasa: 0/5
Iskorišteno BASIC oglasa: 3/3
Kreirana: 30.05.2023.
Puni naziv: Mercator BH d.o.o.
Adresa: Blažuj bb
Poštanski broj: 71210
JIB/PDV: 42008411100 / 2008411100

Opis poslodavca

Grupa Mercator je jedna od najvećih privrednih kompanija u Sloveniji kao i u cjelokupnoj regiji Jugoistočne Evrope. Sastoji se od trgovačkih društava. U Sloveniji ih ima deset, a na ostalih tržištima Jugoistočne Evrope u okviru Grupe Mercator posluje sedam ovisnih društava. Matično društvo Grupe je društvo Poslovni sistem Mercator, d.d., sa sjedištem u Republici Sloveniji.

Primarna i najvažnija djelatnost Grupe Mercator je trgovina na malo sa proizvodima svakodnevne upotrebe u domaćinstvu, koja je proširena sa ponudom dopunskih usluga. Na taj način želimo svojim kupcima obezbijediti cjelovitu ponudu, koja će odgovarati njihovim potrebama i željama.
Oglasi ovog poslodavca (3)