Firma/Poslodavac

Metal Holland
Broj aktivnih oglasa: 0/6
Kreirana: 10.08.2023.
Puni naziv: Metal Holland d.o.o.
Adresa: Njegoševa 5
Poštanski broj: 76230
JIB/PDV: 4401899980009 / 401899980009

Opis poslodavca

InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000