Firma/Poslodavac

mihBH
Broj aktivnih oglasa: 0/5
Kreirana: 02.11.2023.
Puni naziv: mihBH d.o.o.
Adresa: Pijačna bb
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202641280000 / 202641280000
Website: https://mih.ba/

Opis poslodavca

Na Vaš poziv mi ćemo izaći na objekat, snimiti obim posla i u što kraćem roku dostaviti Vam našu ponudu za radove i repromaterijal koji bi se ugradio.

Prilikom izvođenja radova koristimo savremena servisna vozila, mašine, alate i pribor te na taj način postižemo: preciznost, kvalitet, brzu uslugu
i pedantnost pri radu.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000