Firma/Poslodavac

MKF LIDER
Broj aktivnih oglasa: 1/4
Kreirana: 19.03.2024.
Puni naziv: Mikrokreditna fondacija LIDER
Adresa: Turhanija 2
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4200134430005 / -

Opis poslodavca

MKF LIDER već 22 godine obezbjeđuje dugoročan pristup finansijskim sredstvima i besplatnim nefinansijskim uslugama poduzetnicima i stanovništvu na teritoriju Federacije BiH.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000