Firma/Poslodavac

MKF Sunrise
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 19.06.2023.
Puni naziv: Mikrokreditna Fondacija Sunrise Sarajevo
Adresa: Zagrebačka broj 50, Sarajevo
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4200012160007 / -

Opis poslodavca

Mikrokreditna fondacija «Sunrise», Sarajevo je osnovana kao nevladina, Humanitarna organizacija «Sunrise», od strane preduzeća Deputy d.o.o. 20. novembra 1996. godine.

Početkom 1997.godine tačnije 14.aprila, 1997.godine priključuje se projektu Svjetske Banke, LIP I i tako otpočinje rad na mikrokreditnom tržištu Bosne i Hercegovine, koji i danas obavlja. Svrha Projekta LIP-a I bila je promisanje ekonomskih mogućnosti ratom pogođene populacije i ekonomski osiromašenim građanima BiH. Ciljevi Projekta LIP I su bili: omogućavanje pristupa kreditima za poduzetnike navedene populacije; poticanje razvoja nezavisnih, finansijski održivih mikrofinansijskih institucija te kreiranje odgovarajućeg pravnog i zakonskog okvira za pružanje kredita i drugih finansijskih usluga poduzetnicima sa niskim primanjima. 4. maja 1997.godine su odobreni prvi mikrokrediti i to 52 mikrokredita u ukupnom iznosu od 250.000 KM. 1998.godine je otvorena prva terenska kancelarija izvan Sarajeva.
Nevladina humanitarna organizacija «Sunrise» je registrovana dana 14.12.2000.godine, u skladu sa Zakonom o mikrokreditnim organizacijama F BiH, kao Mikrokreditna organizacija «Sunrise» u Ministarstvu za socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice. Mikrokreditna organizacija «Sunrise» je, uz ispunjenje svih uslova definisanih Projektom LIP I, uzela učešće u Projektu LIP II (2004.godina). Ciljevi Projekta LIP II su bili: finansiranje rasta i institucionalnog razvoja visoko učinkovitih mikrofinansijskih institucija koje imaju kapacitet da pruže usluge značajnom broju klijenata sa niskom primanjima a koje nemaju ili imaju ograničen pristup sredstvima komercijalnih banaka i pružanje podrške tranziciji mikrofinansijskog sektora ka održivim izvorima finansiranja.

Mikrokreditna organizacija «Sunrise», Sarajevo je dobitnik priznanja za transparentnost u poslovanju od strane CGAP-a i to za 2004, 2005 i za 2006.godinu. 2007.godine je Magazin Forbes svrstao Mikrokreditnu organizaciju «Sunrise» među 50 najuspješnijih mikrokreditnih organizacija u Svijetu.
2008.godine je dodjeljeno priznanje najpoželjniji poslodavac u mikrokreditnom sektoru od strane Web-portala Posao.ba.

U skladu sa Zakonom o mikrokreditim organizacijama (oktobar 2006.godine) Mikrokreditna fondacija «Sunrise», Sarajevo je dobila dozvolu za rad od strane Agencije za bankarstvo Federacije BiH (august 2007.godine). Mikrokreditna fondacija «Sunrise», Sarajevo, kao pravni slijednik Mikrokreditne organizacije «Sunrise», Sarajevo je upisana u Registar mikrokreditnih fondacija kod Ministarstva pravde federacije BiH.
Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000