Firma/Poslodavac

Mlinar
Broj aktivnih oglasa: 0/9
Kreirana: 08.06.2023.
Puni naziv: -
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 18/II
Poštanski broj: -
JIB/PDV: 42001570500 / -

Opis poslodavca

Mlinar BiH je u vlasništvu domaće kompanije MD Family d.o.o. Velika porodica Mlinarovih pekara sa tradicijom od 1903.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000