Firma/Poslodavac

MSC BH
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 06.12.2023.
Puni naziv: MSC BH doo
Adresa: Bulevar Mese Selimovica 81a
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4201437620008 / 201437620008
Website: https://

Opis poslodavca

Brodarska agencija, usluge kontejnerskog prevoza.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000