Firma/Poslodavac

Mujanić
Broj aktivnih oglasa: 0/6
Kreirana: 06.02.2024.
Puni naziv: Mujanić d.o.o. Sarajevo
Adresa: Blažuj 84
Poštanski broj: 71215
JIB/PDV: 4201000790001 / 201000790001

Opis poslodavca

Proizvodnja i prodaja mesa i mesnih proizvoda
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000