Firma/Poslodavac

Nanda LOG d.o.o
Broj aktivnih oglasa: 0/9
Kreirana: 05.06.2023.
Puni naziv: Nanda LOG d.o.o
Adresa: Tvornička 3
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4219083800000 / -
Website: -

Opis poslodavca

Nanda LOG d.o.o specijalizovana firma za cestovni prijevoz tereta sa sjedištem u Sarajevo Tvornička 3 osnovana 2019 god.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000