Firma/Poslodavac

Nerro
Broj aktivnih oglasa: 0/0
Kreirana: 25.12.2023.
Puni naziv: Nerro doo
Adresa: Armaganusa 40
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 201254460001 / 4201254460001
Website: https://

Opis poslodavca

Proizvodnja i ugostiteljstvo
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000