Firma/Poslodavac

Notar Nina Sabic
Broj aktivnih oglasa: 0/4
Kreirana: 11.07.2023.
Puni naziv: Notar Nina Sabic
Adresa: Sarajevo-Ilidža, Grand Centar
Poštanski broj: 71210
JIB/PDV: 4320234360000 / 320234360000
Website: -

Opis poslodavca

Notarski ured Nine Sabic se nalazi u Grand Centru na Ilidzi. Kontakt telefon +387 61 234 228

Notarski ured nudi usluge:
- sastavljanje ugovora prilikom prodaje ili kupovine nekretnina,
- sastavljanje ugovora o zasnivanju hipoteke tj prilikom podizanja kredita kod banke,
- sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju,
- sastavljanje ugovora o poklonu nekretnina,
- sastavljanje ugovora kod diobe nekretnina,
- sastavljanje ugovora o zamjeni nekretnina,
- sastavljanje bračnih ugovora / predbracnih ugovora
- sastavljanje testamenata
- osnivanje firmi
- nasljedničke izjave
- punomoći
- pravno savjetovanje
- ovjera potpisa i rukoznaka
- te i druge notarske usluge
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000