Firma/Poslodavac

Nucleus Pharma
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 30.08.2023.
Puni naziv: Nucleus Pharma d.o.o.
Adresa: Put Famosa br.38
Poštanski broj: 71210
JIB/PDV: 4201647600000 / 201647600000

Opis poslodavca

Nucleus Pharma d.o.o., članica Aptha Corp. d.o.o., je vođena misijom unapređenja zdravstvenog statusa svojih potrošača kroz ponudu najkvalitetnijih dodataka prehrani, medicinskih sredstava i drugih farmaceutskih proizvoda.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000