Firma/Poslodavac

ODM Collections
Broj aktivnih oglasa: 0/2
Kreirana: 27.06.2023.
Puni naziv: ODM Collections d.o.o. Sarajevo
Adresa: -
Poštanski broj: -
JIB/PDV: - / -

Opis poslodavca

ODM Collections d.o.o. je visoko specijalizovana kompanija za upravljanje potraživanjima. Pruža sve modele servisa naplate i otkupa svih vrsta potraživanja. Personalizovanim i profesionalnim pristupom, primjenjujući najnovije tehnologije i inovativna poslovna rješenja, po principu „Turnkey Servicer“ (sve na jednom mjestu), osiguravamo našim klijentima efikasnu naplatu bez reputacionog i finansijskog rizika, pritom sagledavajući sve potrebe klijenata, aspekte saradnje i transakcija koje su predmet naplate.
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000