Firma/Poslodavac

OMEG
Broj aktivnih oglasa: 0/1
Kreirana: 20.08.2023.
Puni naziv: OMEG Agency
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije bb
Poštanski broj: 71000
JIB/PDV: 4202780990003 / -

Opis poslodavca

OMEG Agency je usmjerena na postizanje konkretnih rezultata kroz sofisticirane strategije performance marketinga, istovremeno postavljajući dizajn i kreativna rješenja kao esencijalni temelj vizualnog identiteta. Sa bogatim razumijevanjem ciljnih demografija, kreiramo kampanje koje ne samo da zadovoljavaju estetske standarde, već istovremeno ostvaruju mjerljive ciljeve.
Oglasi ovog poslodavca (1)
InterSoft d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH
ID broj: 4201139870000, PDV broj: 201139870000